dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Đào tạo

Hướng dẫn nhiệm vụ ứng dụng CNTT, Sáng kiến kinh nghiệm và NCKH, Công tác thư viện năm học 2013-2014

Được viết ngày Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 02:19
     Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT năm học 2013-2014, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các Khoa, phòng nghiên cứu,  tham khảo các văn bản sau của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.      Hướng dẫn nh...
READ_MORE
Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập K34

Hướng dẫn viết báo cáo Thực tập K34

Được viết ngày Thứ tư, 10 Tháng 4 2013 03:23
Để việc viết báo cáo thực tập được tốt, học sinh K34 tham khảo các file văn bản hướng dẫn sau: Attachments: Bìa nhật ký thực tập[ ]511 Kb Danh sách học sinh đăng ký chuyên đề thực tập tốt nghiệp[ ]113 Kb Danh sách thực tập và phân công giáo viên hướng dẫn thực tập[&...
READ_MORE

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HÈ KHỐI ĐÀO TẠO NĂM 2013

Được viết ngày Thứ tư, 26 Tháng 6 2013 02:06
    Căn cứ tình hình công tác quý III năm 2013. Nhà trường thông báo kế hoạch công tác hè năm 2013 như sau: I. Đối với học sinh: 1. Khoá 34 hệ chính quy: - Thi tốt nghiệp ngày 27,28/6/2013 - Dự kiến bế giảng ngày 09/8/2013. 2. Khoá 35 hệ chính quy: - Nghỉ hè t...
READ_MORE
Kế hoạch học kỳ phụ k34

Kế hoạch học kỳ phụ k34

Được viết ngày Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 01:47
KẾ HOẠCH THI LẠI VÀ HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC THỨ HAI Khóa 34 Hệ chính quy      Căn cứ kết quả thi các học phần năm học thứ Hai của học sinh khóa 34 hệ chính quy;      Căn cứ tình hình nhiệm vụ công tác quý II năm 2013;      Nh...
READ_MORE

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp k34 hệ chính quy!

Được viết ngày Thứ năm, 02 Tháng 5 2013 09:28
Học sinh K34 xem kế hoạch ôn và thi Tốt nghiệp sau: ...
READ_MORE

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP KHOÁ 35 HỆ CHÍNH QUY

Được viết ngày Thứ ba, 10 Tháng 6 2014 07:34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG TC KINH TẾ - TÀI CHÍNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:   /KH - ĐTQS          Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014 ...
READ_MORE

Hình ảnh hoạt động

 • trao hoc bong.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • IMG_0931.jpg
 • doan.jpg
 • tang sach huyen dt.jpg
 • IMG_0027.jpg
 • CC chung 2.jpg
 • IMG_0329.jpg
 • a3.jpg
 • bgdh1.jpg
 • dh10.jpg
 • DH3.jpg
 • DH5.jpg
 • thay thung.jpg
 • KG3.jpg
 • IMG_0935.jpg
 • IMG_0912.jpg
 • DH4.jpg
 • Cc-vuong.jpg
 • IMG_0946.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe