dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Được viết ngày Thứ năm, 18 Tháng 6 2015 00:52

­­­CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

                     

Trình độ đào tạo

: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành đào tạo

:  Kế toán doanh nghiệp sản xuất

Mã ngành

:

Đối tượng tuyển sinh

: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Thời gian đào tạo

: 02 năm 

 

I. Giới thiệu và mô tả chương trình

          Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

         Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, người học còn được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

        Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp và có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế toán viên, tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế.

II. Mục tiêu đào tạo

          Sau khi học xong, người học có khả năng:

          1. Về kiến thức

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng - an ninh.

- Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị trường, tài chính- tiền tệ, quản trị kinh doanh. 

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

2. Về kỹ năng

- Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.

- Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. 

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trên máy vi tính.

- Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính…

3. Về thái độ

        Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm công việc kế toán được giao ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

III. Khung chương trình đào tạo

1. Phân phối thời gian hoạt động toàn khóa

Hoạt động đào tạo

Đơn

vị tính

Hệ tuyển

THPT

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Học

Tuần

51

 

2. Sinh hoạt công dân

Tuần

01

 

3. Ôn, thi

Tuần

11,5

 

 3.1 Ôn,thi học kỳ

Tuần 

7,5

 

3.2 Ôn, thi tốt nghiệp

 Tuần

4

 

4. Thực tập

Tuần

23,5

 

4.1 Thực tập nghề nghiệp

Tuần

16,5

 

4.2 Thực tập cuối khoá

Tuần

7

 

5. Hoạt động ngoại khóa

Tuần

01

 

6. Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

16

 

Tổng cộng

104

 

2. Cấu trúc kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo

STT

Nội dung

Số đơn vị học trình (ĐVHT)

1

Các học phần chung

22

2

Các học phần cơ sở

28

3

Các học phần chuyên môn

32

4

Thực tập nghề nghiệp

11

5

Thực tập tốt nghiệp

7

Tổng khối lượng chương trình

100

3. Các học phần của chương trình và thời lượng

TT

Tên học phần

Tổng số

Trong đó

ĐV

HT

Tiết

Lý thuyết

Thực hành,

 thực tập

ĐVHT

Tiết

ĐVHT

Tiết

I

Các học phần chung

22

420

18

270

4

150

Các học phần bắt buộc

20

390

16

240

4

150

1

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

3

75

2

30

1

45

2

Giáo dục chính trị

5

75

5

75

 

 

3

Giáo dục thể chất

2

60

1

15

1

45

4

Tin học

3

60

2

30

1

30

5

Ngoại ngữ 1

2

45

1

15

1

30

6

Ngoại ngữ 2

3

45

3

45

 

 

7

Pháp luật

2

30

2

30

 

 

Các học phần tự chọn (Chọn 1 trong 3 học phần)

2

30

2

30

0

0

8

Kỹ năng giao tiếp

2

30

2

30

 

 

9

Khởi tạo doanh nghiệp

2

30

2

30

 

 

10

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

2

30

2

30

 

 

II

Các học phần cơ sở

28

465

25

375

3

90

Các học phần bắt buộc

25

420

22

330

3

90

11

Kinh tế chính trị

3

45

3

45

 

 

12

Luật kinh tế

3

45

3

45

 

 

13

Tài chính - Tiền tệ

4

60

4

60

 

 

14

Nguyên lý thống kê

3

45

3

45

 

 

15

Nguyên lý kế toán

4

75

3

45

1

30

16

Soạn thảo văn bản

2

45

1

15

1

30

17

Kinh tế vi mô

3

60

2

30

1

30

18

Marketing

3

45

3

45

 

 

Các học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)

3

45

3

45

0

0

19

Kinh tế quốc tế

3

45

3

45

 

 

20

Quản trị học

3

45

3

45

 

 

III

Các học phần chuyên môn

32

585

25

375

7

210

Các học phần bắt buộc

29

525

21

315

6

180

21

Thuế Nhà nước

2

45

1

15

1

30

22

Tài chính doanh nghiệp

5

90

4

60

1

30

23

Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất (HP1)

5

90

4

60

1

30

24

Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất (HP2)

5

90

4

60

1

30

25

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3

60

2

30

1

30

26

Tổ chức công tác kế toán

2

30

2

30

 

 

27

Kiểm toán căn bản

3

45

3

45

 

 

28

Kế toán máy

2

45

1

15

1

30

29

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

2

30

2

30

 

 

Các học phần tự chọn (Chọn 1 trong 2 học phần)

3

60

2

30

1

30

30

Bảo hiểm

3

60

2

30

1

30

31

Thị trường chứng khoán

3

60

2

30

1

30

 

Cộng (I+II+III)

82

1470

68

1030

14

450

IV

Thực tập nghề nghiệp

11

495giờ

0

0

11

495 giờ

32

Thực tập kế toán thủ công

8

 

 

 

8

360 giờ

33

Thực tập kế toán máy

3

 

 

 

3

135 giờ

V

Thực tập tốt nghiệp

7

325giờ

0

0

7

325 giờ

Tổng cộng

100

 

68

1020

32

 

4. Nội dung thi tốt nghiệp

    

TT

Nội dung

1

Chính trị:

- Học phần Giáo dục chính trị

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp:

-          Tài chính - tiền tệ

-           Tài chính doanh nghiệp

3

Thực hành nghề nghiệp:

- Kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất 1,2; Kế toán thủ công; Tổ chức công tác kế toán và kế toán máy

 

                                                                                                

Hình ảnh hoạt động

 • tangsach-vuong.jpg
 • IMG_0329.jpg
 • IMG_0097.jpg
 • tangsach thai.jpg
 • thu.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • 019.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • tangsach 36a1.jpg
 • KG4.jpg
 • tang sach 35b1.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 1.jpg
 • DH4.jpg
 • IMG_0924.jpg
 • IMG_0054.jpg
 • tangsach duong.jpg
 • IMG_0931.jpg
 • IMG_0935.jpg
 • bgdh4.jpg
 • bgdh8.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe