dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Ban giám hiệu nhà trường Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 04:17

 

Hiệu trưởng: Ths  Vương Anh Tuấn

pho-hieu-truong     Sinh ngày:  05 tháng 10  năm 1962
     Quê quán: Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
     Nơi thường trú: Số 7, Ngõ 3, Quốc lộ 6, Tổ 9, Phú Lãm, Hà      Đông, Hà Nội
     Điện thoại: 0961125119 – 0433820883

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Trình độ chuyên môn:

     Thạc sĩ Kinh tế – Chuyên ngành Kế toán.

     Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán
     Cử nhân Chính trị - Chuyên ngành Chính trị học
                                     Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận

1. Chức trách

Hiệu trưởng là người đứng đầu Nhà trường, lãnh đạo toàn diện và trực tiếp các nhiệm vụ của Trường, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động- Thương binh& Xã hội Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội về mọi hoạt động của Nhà trường.

Hiệu trưởng quản lý Nhà trường theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Nhiệm vụ

- Phụ trách chung toàn trường;

- Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Trực tiếp phụ trách thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC,VC, HĐLĐ;

- Phụ trách Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Ký duyệt các đề thi hết học phần;

- Chủ Tài khoản, phụ trách Kế hoạch - Tài chính - Kế toán; Chịu trách nhiệm ký duyệt các chứng từ thu, chi;

- Công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo cơ chế Hội đồng do Hiệu trưởng phụ trách;

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch tổng thể năm học; Chiến lược phát triển Trường;

- Chủ tịch các Hội đồng (trừ những hội đồng đã phân công cho Phó hiệu trưởng là Chủ tịch);

- Phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đối ngoại; Phòng, chống tham nhũng;

            - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Trường;

            - Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Phó hiệu trưởng khi được đề nghị hoặc cần thiết;

            - Bí thư Đảng ủy, phụ trách chung công tác của Đảng bộ;

            - Phụ trách việc thực hiện chế độ chính sách, bảo hiểm và các quy định, quy chế nội bộ;

- Ký duyệt cho phép sử dụng xe Ôtô và báo cáo việc sử dụng xe;

- Ký bằng tốt nghiệp;

- Giải quyết công việc mới phát sinh;

- Sinh hoạt cơ quan tại phòng Tài chính - Kế toán;

- Sinh hoạt Đảng: tại chi bộ Văn phòng

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Tổ chức - Hành chính & Quản trị.

                 ----------------------0o0---------------------------


Phó Hiệu trưởng:  Giáo viên Cao cấp, Ths Nghiêm Quốc Vương

nghiem-quoc-vuong

  

     Sinh ngày: 27  tháng 03  năm 1971
     Quê quán: Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội
     Nơi thường trú: Số 27, Đường 6A, Tổ 9, Phú Lãm,

     Hà Đông, Hà Nội

     Điện thoại: 0934618368 – 0936782888 - 0433535731

     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     Trình độ chuyên môn:

     Thạc sĩ Kinh tê – Chuyên ngành Kế toán

                                     Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

                         Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính

1. Chức trách

           - Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

          - Là người thứ nhất được thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng; lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

            2. Nhiệm vụ

- Phụ trách công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, lịch học các cấp học, các hệ đào tạo trong và ngoài Trường.

- Phụ trách công tác giao ban học sinh, công tác chào cờ hàng tháng;

- Phụ trách phòng thực hành Tin học, phòng thực hành Kế toán, Thư viện;

- Phụ trách mở mã ngành học; Liên kết đào tạo;

- Phụ trách công tác HSSV;

- Phụ trách công tác tuyển sinh;

- Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai các công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

- Chủ tịch các hội đồng khen thưởng và kỷ luật, xét cấp học bổng khuyến khích và trợ cấp XH đối với HS;

- Chủ tịch Hội đồng xét kết quả rèn luyện, xét học tiếp, tạm ngừng tiến độ, buộc thôi học đối với học sinh;

- Trưởng ban mua sắm, xây dựng và sửa chữa TS;

            - Phó chủ tịch thường trực các Hội đồng, các ban giúp việc khác của nhà trường;

- Phụ trách công tác quản lý tài sản, công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; công tác đời sống, dịch vụ, y tế, vệ sinh, cảnh quan môi trường; công tác phòng, chống thiên tai, cháy, nổ;

- Chính trị viên BCH Quân sự Trường;

- Phụ trách CNTT trong toàn Trường; công tác tuyên truyền, quảng bá. Phụ trách trực tiếp trang Web;

- Ký các chứng từ gốc trước khi Hiệu trưởng ký duyệt chi;

- Ký các giấy tờ liên quan đến học sinh, sinh viên;

- Ký bảng điểm, ký sao bằng tốt nghiệp;

- Phó Bí thư Đảng ủy, thường trực công tác đảng của Đảng bộ nhà trường;

- Sinh hoạt cơ quan tại phòng Đào tạo;

- Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Quản lý Đào tạo;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng & Quản sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

 ----------------------0o0---------------------------

Phó Hiệu trưởng:  Ths. Hoàng Trung Thông

                                Sinh ngày: 04  tháng 10  năm 1959
            Q
uê quán: Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
            Nơi thường trú: Số 12, Ngõ 3, Quốc lộ 6, Tổ 9,

Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
          
  Điện thoại: 0912005224;0972412068; 0433822171

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Kinh tê – Chuyên ngành Thương Mại.

Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kỹ thuật kinh doanh

                                hàng công nghiệp

                               Cử nhân Chính trị - Chuyên ngành Chính trị học

                               Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận

1. Chức trách

- Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

- Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết những nhiệm vụ, những công việc được Hiệu trưởng ủy quyền khi Hiệu trưởng đi vắng; lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo mảng công việc được phân công.

          2. Nhiệm vụ

          - Phụ trách toàn diện công tác giáo viên và công tác giáo viên chủ nhiệm;

          - Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học;

          - Phụ trách công tác biên soạn giáo trình, tài liệu, đề cương bải giảng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập;

          - Phụ trách công tác xây dựng cơ quan VH, phụ trách các hoạt động văn hóa, thể thao; công tác XH, từ thiện;

         - Chủ trì và điều hành các cuộc họp triển khai các công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng ủy quyền;

          - Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các phong trào thi đua;

          - Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Trường;

          - Chi hội Trưởng chi Hội chữ thập đỏ Trường;

          - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

          - Trưởng Ban chăm sóc sức khỏe ban đầu của Trường;

          - Trưởng Ban TDTT của Trường;

          - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học trường;

          - Phó chủ tịch các Hội đồng, các ban giúp việc khác của nhà trường;

          - Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên huấn, tuyên giáo của Đảng bộ nhà trường;

          - Sinh hoạt cơ quan tại Khoa Kinh tế -Thương mại;

          - Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Giáo viên;

          - Phụ trách các đơn vị: khoa Kế toán -Kiểm toán, khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

----------------------0o0---------------------------

Hình ảnh hoạt động

 • nusinh4.jpg
 • DH4.jpg
 • IMG_0923.jpg
 • IMG_0019.jpg
 • bgdh5.jpg
 • nusinh3.jpg
 • IMG_1216.jpg
 • IMG_0084.jpg
 • tangsach 35c1.jpg
 • IMG_0906.jpg
 • DH1.jpg
 • IMG_0917.jpg
 • t.tuan83.jpg
 • IMG_0934.jpg
 • IMG_0097.jpg
 • bgdh6.jpg
 • tangsach huong.jpg
 • KG4.jpg
 • tang sach huyen dt.jpg
 • IMG_0942.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe