dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Khoa Tin học - Pháp luật & Cơ bản Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:27

 KHOA TIN HỌC- PHÁP LUẬT & CƠ BẢN

Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Hường 

(Phụ trách chung & Trực tiếp phụ trách các môn học  Cơ bản)

 

       Sinh ngày: 14/08/1976

       Điện thoại: 0984612434

       Quê quán: Xã Trường Thịnh- Huyện Ứng Hòa- Hà Nội

       Nơi cư trú: Thị Trấn Vân Đình - Ứng hòa - Hà Nội

       Trình độ chuyên môn: Ths. Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý              giáo dục, đang học ĐH VB 2 ngành Chính trị học

                                     Trình độ lý luận: Sơ cấp

      Phó Trưởng khoa: Cử nhân Nguyễn Minh Ngọc (Trực tiếp phụ trách ngành Luật)

        Sinh ngày: 28/09/1977

        Điện thoại: 0904499757

        Quê quán: Kim Bài-Thanh Oai-Hà Nội

        Nơi cư trú: Phường Vạn Phúc-Hà Đông-Hà Nội

        Trình độ chuyên môn: Cử nhân GDTC- QP, Cử nhân Luật

        Trình độ lý luận: Cao cấp Lý luận Chính trị


Phó Trưởng khoa:  Ths Trương Quốc Khánh (Trực tiếp phụ trách ngành Tin học Ứng dụng)

 

             Sinh ngày: 02/09/1977

             Quê quán: Thôn Kim Bài -Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai - Hà Nội

             Nơi cư trúThôn Kim Bài -Thị trấn Kim Bài - Thanh Oai              - Hà Nội

             Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Tin học              -Toán -Thống kê

                                         Trình độ lý luận: Sơ cấp

                                         Điện thoại0932243568

DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA TIN HỌC- PHÁP LUẬT VÀ CƠ BẢN

 

Số

TT

HỌ TÊN

SINH NGÀY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thị Hường

14/08/1976

Ths. Tâm lý học, Cử nhân Tâm lý giáo dục, đang học ĐH VB 2 ngành Chính trị học

0984612434

2

Nguyễn Minh Ngọc

28/09/1977

Cử nhân GDTC- QP, Cử nhân Luật

0904499757

3

Trương Quốc Khánh

02/09/1977

Thạc sĩ Kế toán, Cử nhân Tin học –Toán – Thống kê

0932243568

4

Đặng Thị Ngữ

11/10/1978

Cử nhân Tiếng Anh

0936764938

5

Nguyễn Ngọc Minh

05/07/1986

Ths. Công nghệ thông tin

0963933686

6

Nguyễn Thị Hồng Trang

30/07/1986

Thạc sĩ Hành chính học

0932368488

7

Mai Thị Dung

14/14/1980

Cử nhân Triết học

0979980257

8

Nguyễn Thị Lan Hương

17/10/1992

Cử nhân Luật

0989188170

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA TIN HỌC- PHÁP LUẬT VÀ CƠ BẢN

- Khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản là một trong các đơn vị thuộc khối đào tạo, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản có mối quan hệ phối hợp công việc với các phòng chức năng; với các khoa, bộ môn khác và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

- Khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, định hướng phát triển:

+ Các môn học cơ bản gồm:Giáo dục chính trị, Giáo dục Pháp luật, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng -An ninh, Soạn thảo Văn bản, Tin học Cơ bản, Tiếng Anh, Kỹ năng Giao tiếp,

+ các môn học về cơ sở ngành là Kinh tế Chính trị

+ Các môn học về Văn hóa phổ thông.

+ Các môn học chuyên ngành Tin học ứng dụng

+ Các môn học chuyên ngành Pháp luật

- Khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản: Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức liên quan đến các môn học được giao phụ trách; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong chương trình đào tạo của những môn học trực tiếp quản lý. Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng từng môn học.

NHIỆM VỤ CỦA KHOA TIN HỌC - PHÁP LUẬT & CƠ BẢN

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các môn thuộc nhóm các môn học chung như Giáo dục quốc phòng An ninh, Giáo dục thể chất, Giáo dục pháp luật, Kỹ năng giao tiếp, Tin học, Ngoại ngữ, Soạn thảo văn bản và các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh chính quy và hệ VLVH của Nhà trường;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học các môn thuộc khoa quản lý

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các môn thuộc khoa quản lý theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

-Tham gia giảng dạy tuần giáo dục công dân đầu năm, đầu khóa liên quan đến các văn bản pháp luật;

   - Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm và giáo dục học sinh;

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong Nhà trường và các đối tượng khác;

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn Đề cương, Giáo trình, Bài giảng, tài liệu giảng dạy và học tập liên quan đến các môn học do Khoa quản lý; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, đề xuất đổi mới và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học;

- Quản lý công tác chuyên môn và học sinh thuộc trách nhiệm và thẩm quyền;

QUYỀN HẠN CỦA KHOA TIN HỌC -PHÁP LUẬT & CƠ BẢN

- Được quyền tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ quy định, sau đó báo cáo lại Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó;

  - Được đề xuất Ban Giám hiệu và các hội đồng chức năng khác về phương hướng, mục tiêu, cơ cấu, phương pháp đào tạo chung của toàn trường;

   - Được đề xuất Ban Giám hiệu về các biện pháp điều chỉnh cần thiết để thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo khối các môn chung đối với tất cả các chuyên ngành đào tạo  của nhà trường và môn chuyên ngành thuộc khoa quản lý;

- Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc khoa quản lý;

            - Được đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của khoa; phục vụ cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Khoa Tin học -Pháp luật & Cơ bản;

           - Được sử dụng các loại tài liệu, phương tiện, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất kỹ thuật của trường để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và thực nghiệm nghiên cứu khoa học của Khoa;

         - Được tham gia họp để bàn bạc, thảo luận, góp ý về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và giáo dục; về chủ trương kế hoạch phát triển đào tạo, tổ chức quản lý của nhà trường và các vấn đề có liên quan có liên quan đến quyền lợi của giáo viên trong Khoa;

          - Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước. Đề xuất với Ban Giám hiệu về việc tổ chức cho giáo viên tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tham quan học tập các trường bạn, đi thực tế tại cơ sở...;

 - Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn khác trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường;

 - Được đề xuất khen thưởng và kỷ luật lên thường trực HĐTĐ trường đối với cán bộ, giáo viên trong khoa;

 - Thực hiện các quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo trường. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA KHOA TIN HỌC - PHÁP LUẬT & CƠ BẢN

            - Trưởng khoa: 01 người

          - Phó Trưởng khoa: Số lượng từ 01 đến 02 người (tùy thuộc vào quy mô và tình hình thực tế của khoa).

            - Các tổ trưởng bộ môn trực thuộc khoa.

            - Các giáo viên.

Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0097.jpg
 • anh dep truong.jpg
 • tangsach oanh.jpg
 • KG7.jpg
 • IMG_1208.jpg
 • KG6.jpg
 • DH1.jpg
 • IMG_0937.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • tangsach quan.jpg
 • IMG_0329.jpg
 • tangsach lan.jpg
 • DH7.jpg
 • IMG_0910.jpg
 • tang sach huyen dt.jpg
 • a3.jpg
 • bgdh7.jpg
 • bgdh8.jpg
 • IMG_0924.jpg
 • DH9.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe