dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Phòng Tổ chức - Hành chính & Quản trị Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 08:13

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ

 

 Trưởng phòng: Ths. Đào Thị Oanh

           Sinh ngày: 30/01/1976

           Quê quán: Thành phố Thái Bình- Tỉnh Thái Bình

           Nơi cư trúSố 3, Ngõ 3, Quốc lộ 6, Tổ DP 9, Phường Phú            Lãm, Hà Đông

           Trình độ chuyên mônThs. Quản lý giáo dục

                                         Cử nhân: Anh Văn; Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Luật.

                                           Trình độ lý luậnCao cấp lý luận

                                   Điện thoại: 02433532083

             DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ

 

Số

TT

HỌ TÊN

SINH NGÀY

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐIỆN THOẠI

1

Đào Thị Oanh

  30/01/1976

Ths. Quản lý giáo dục; Cử nhân Anh Văn; Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Luật.

02433532083

2

Ngô Anh Dũng

  27/01/1981

Cử nhân Kế toán

0915226236

3

Hà Trọng Tám         

  09/10/1965

Sơ cấp Bảo vệ  (HĐ 68)

0986158266

4

Quách Văn Hữu      

  01/01/1976

Cử nhân TC –Tín dụng, Sở cấp Bảo vệ  (HĐ 68)

0903216882

5

Nguyễn Tiến Huân

  17/04/1971

Cử nhân QL NS, Sở cấp Bảo vệ  (HĐ 68)

0904198265

6

Tạ Minh Khả

  07/01/1977

Cử nhân QTKD, Sơ cấp vệ sĩ (HĐ 68)

0904770668

7

Lê Thị Thu Sang

  06/09/1983

Cử nhân Kế toán, TC Văn thư (HĐT)

0979251315

8

Nguyễn Thị Hường

  26/09/1983

Cử nhân Kế toán (HĐ 68)

0979224108

9

Nguyễn Thị Phương

  28/05/1985

Trung cấp Thư viện, TC Văn thư (HĐT)

0982201548

10

Đào Ngọc Anh

08/06/1993

Cao đẳng nghề điện (HĐ 68)

0974253180


VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ


- Phòng TC-HC&QT là một trong các phòng chức năng của nhà trường, trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng TC-HC&QT có mối quan hệ phối hợp công việc với các phòng chức năng khác; với các khoa, bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường;

- Phòng TC-HC&QT có chức năng: tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác đối nội - đối ngoại; quản lý công tác công nghệ thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; công tác bảo vệ, an ninh trật tự và điều hành xe ô tô của nhà trường. Tham mưu và tổ chức thực hiện chức năng quản lý về XDCB, mua sắm tài sản vật tư; quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác đảm bảo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh - sinh viên; công tác y tế, vệ sinh môi trường; phối hợp quản lý khu ký túc xá.


NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ


Công tác Tổ chức Nhân sự

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn;

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn;

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn;  

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp;

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường;

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ);

- Tổ chức định kỳ đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh theo phân cấp của Trường, Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…;

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước;

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong và ngoài Trường;

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Trường;

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.


Công tác hành chính, tổng hợp

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học;

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng;

- Quản lý phòng truyền thống; quản lý hội trường lớn, phòng họp, phòng khách; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý;

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành;

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường;

- Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ viên chức; in ấn các văn bản, tài liệu do trường ban hành và văn bản của cấp trên phục vụ công tác của nhà trường;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với CB, VC, HĐLĐ, học sinh và nhân dân theo định kỳ;

- Giúp Hiệu trưởng quản lý điều hành sử dụng ô tô theo lịch của Ban Giám hiệu phục vụ công tác của trường;

- Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản.


Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành;

- Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác;

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường;

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…


 Công tác công nghệ thông tin - thư viện

- Quản lý toàn bộ hoạt động về mạng nội bộ trong nhà trường (mạng LAN), mạng internet;

- Quản lý các phần mềm ứng dụng trong nhà trường; hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có liên quan sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường;

- Quản lý công tác thông tin - thư viện của Nhà trường;

            - Khai thác, bổ sung, quản lý và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện;

- Tổ chức, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin - tư liệu trong Thư viện (xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, phục vụ và hướng dẫn bạn đọc, định kỳ kiểm kê-thanh lý-loại bỏ tài liệu lạc hậu, phối hợp làm và cấp thẻ thư viện.v.v.v...);

          - Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin của thư viện;

            - Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động thư viện.

 Công tác quản trị đời sống

- Quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, cơ sở vật chất có hiệu quả trong toàn Trường; Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, các lớp học sinh - sinh viên sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng mục đích, quy trình kỹ thuật, nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ của công;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường;

            - Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán lập kế hoạch, tổ chức mua sắm, nghiệm thu, thanh lý, bảo trì, bảo dưỡng các loại tài sản; thực hiện kiểm kê tài sản, đồng thời đề xuất xử lý các loại tài sản theo đúng thủ tục quản lý tài sản của Nhà nước;

            - Quản lý, theo dõi công tác sửa chữa, xây dựng cơ bản;

            - Đảm bảo điện, nước và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ các hoạt động của Nhà trường;

            - Tổ chức thực hiện việc phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn về tài sản và an ninh trật tự trong khu vực trường;

            - Đảm bảo hiệu lệnh làm việc, ra vào lớp;

           - Thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong toàn Trường;

 - Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của nhà trường;

           - Xem xét và bố trí cho học sinh, sinh viên ở trong ký túc xá; đảm bảo cơ sở vật chất, điện, nước phục vụ sinh hoạt và học tập cho học sinh, sinh viên nội trú;

            - Phối hợp với các đơn vị trong trường đảm bảo an ninh, trật tự trong khu nội trú. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi mất an toàn, vi phạm an ninh trật tự, vi phạm nội quy; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm;

            - Theo dõi và định kỳ thu đúng quy định các khoản thu của học sinh, sinh viên nội trú và nộp cho phòng Tài chính - Kế toán;

            - Tổ chức thực hiện tốt dịch vụ phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh - sinh viên trong trường;

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê về công tác quản trị đời sống nêu trên;

 Công tác khác

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của phòng mình cho Website của nhà trường;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công và tham gia các hoạt động chung do Nhà trường và các đoàn thể tổ chức.


QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH & QUẢN TRỊ

- Được quyền tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ quy định, sau đó báo cáo lại Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó;

- Trực tiếp quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý;

            - Đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn của các phòng, khoa, tổ bộ môn và của chung toàn trường;

- Được quản lý và sử dụng các tài sản, trang thiết bị do nhà trường trang bị thuộc trách nhiệm quản lý của phòng;

- Được tổ chức các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhà ăn, căng tin, kiểm tra vệ sinh các lớp học, kiểm tra việc ăn ở của học sinh khu ký túc xá, kiểm tra việc sử dụng điện nước ở các hộ gia đình khu tập thể, các hộ dịch vụ, căng tin;  

   - Được phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường;

   - Có quyền đề nghị các phòng, khoa, bộ môn của nhà trường cung cấp các tài liệu, số liệu có liên quan đến công tác báo cáo cho Hiệu trưởng và các cơ quan hữu quan theo quy định;

   - Được quyền yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn của nhà trường thực hiện các biện pháp nhằm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường;

   - Được chủ động giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan hữu quan để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của phòng;

   - Được đề xuất khen thưởng và kỷ luật lên thường trực HĐTĐ trường đối với cán bộ, nhân viên trong phòng;

- Thực hiện các quyền khác theo chỉ đạo hoặc ủy quyền của lãnh đạo trường. Được hưởng các quyền lợi theo chế độ quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HC & QUẢN TRỊ

            - Trưởng phòng: 01 người

           - Phó Trưởng phòng: Số lượng từ 01 đến 02 người (tùy thuộc vào quy mô và tình hình thực tế của phòng).

         - Các tổ công tác (Tổ Bảo vệ, Tổ Quản lý tài sản, phương tiên, công nghệ thông tin, Tổ Văn thư, Thư viện- Tạp vụ)

- Các nhân viên.

Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0931.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • 019.jpg
 • tang sach huyen dt.jpg
 • doan.jpg
 • bgdh3.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • IMG_0027.jpg
 • tang sach 36a2.jpg
 • IMG_0090.jpg
 • IMG_0934.jpg
 • IMG_0019.jpg
 • a3.jpg
 • IMG_0329.jpg
 • CC chung.jpg
 • hue1.jpg
 • tuan ngoc.jpg
 • IMG_0339.jpg
 • tangsach-vuong.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe