dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Cơ cấu tổ chức Được viết ngày Thứ tư, 20 Tháng 12 2017 07:49

                                    CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổ chức bộ máy hiện tại của Nhà trường phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của trường trung cấp chuyên nghiệp công lập gồm: 

*Ban Giám hiệu: 

- 01 Hiệu trưởng

- 02 Phó Hiệu trưởng 

* Các phòng chức năng: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính & Quản trị; 

- Phòng Đào tạo; 

- Phòng Tài chính - Kế toán; 

- Phòng Thanh tra, Đảm bảo chất lượng & Quản sinh         * Các khoa chuyên môn 

- Khoa Kế toán-Kiểm toán;

- Khoa Tài chính - Ngân hàng;

- Khoa Kinh tế-Thương mại;

- Khoa Tin học - Pháp luật và Cơ bản;

* Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

- Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ Quận Hà Đông. Đảng bộ nhà trường có 3 chi bộ trực thuộc:

+ Chi bộ Quản lý Đào tạo

+ Chi bộ Văn phòng

+ Chi bộ Giáo viên

- Công đoàn nhà trường là công đoàn Cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội, Công đoàn nhà trường có 3 tổ công đoàn

+ Tổ công đoàn Quản lý Đào tạo

+ Tổ công đoàn Văn phòng

+ Tổ công đoàn Giáo viên

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường trực thuộc quận Đoàn Hà Đông. Đoàn trường có 01 chi đoàn nòng cốt là Chi đoàn Cơ quan, ngoài ra còn có các Chi đoàn các lớp học sinh

* Các ban của trường

- Ban Chỉ huy Quân sự 

- Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ

- Ban Nữ công

- Ban phòng cháy chữa cháy

- ...


Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0937.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • IMG_0368.jpg
 • dai hoi truong tctc ha noi 1.jpg
 • IMG_0917.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • thu.jpg
 • trao hoc bong.jpg
 • DH1.jpg
 • hue1.jpg
 • IMG_0027.jpg
 • tangsach oanh.jpg
 • nusinh3.jpg
 • doan2.jpg
 • 023.jpg
 • a3.jpg
 • thay thung.jpg
 • t.tuan83.jpg
 • tangsach-vuong.jpg
 • tangsach thai.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe