dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

CÔNG ĐIỆN SỐ 17 Được viết ngày Thứ hai, 02 Tháng 8 2021 18:46

 

THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 17/CĐ-CTUBND NGÀY 31/7/2021

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Thực hiện Thông báo số 791/TB-KTTC ngày 02/8/2021 của Hiệu trưởng Trường TC Kinh tế - Tài chính Hà Nội về việc thực hiện Công điện số 17/CĐ-CTUBND ngày 31/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong Trường thực hiện nghiêm túc trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể:

- Quán triệt sâu sắc tinh thần, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đó tăng cường trách nhiệm tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; công tác triển khai chủ động của đơn vị và ý thức chấp hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thể hiện qua kết quả công tác phòng chống dịch tại đơn vị là thước đo uy tín, năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, làm căn cứ để đánh giá cán bộ, xếp loại thi đua... Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình, kỷ luật nghiêm đơn vị, cá nhân làm chưa tốt; găn strachs nhiệm tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp với nêu cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; công bố công khai để làm gương.

- Chủ động rà soát, đánh giá công tác phòng chống dịch tại đơn vị; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị phòng chống dịch đảm bảo hiệu quả; thực hiện tốt theo phương án phòng chống dịch đã xây dựng.

- Tập trung một số biện pháp cấp bách như: Theo dõi các thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các cơ quan có liên quan truy vết tối đa trong thời gian ngắn nhất (nếu xảy ra tình huống xấu đối với các trường hợp là cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị quả lý). Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hàng ngày khai báo y tế theo quy định, báo cáo với cơ quan và chủ động liên hệ với cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện các triệu chứng: ho, sốt, khó thở, mất vị giác...

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm Chỉ thị số 17 thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo thực hiện đúng quy định về giãn cách.

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

 

BCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Hình ảnh hoạt động

 • IMG_0937.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • doan1.jpg
 • DH5.jpg
 • tang sach- thong.jpg
 • IMG_0926.jpg
 • IMG_0935.jpg
 • bgdh6.jpg
 • hue1.jpg
 • thu.jpg
 • tuan ngoc.jpg
 • Cc-vuong.jpg
 • tangsach lan.jpg
 • IMG_0902.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • tangsach oanh.jpg
 • DH4.jpg
 • DH2.jpg
 • IMG_0097.jpg
 • IMG_0918.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe