dich vu quang cao truc tuyen, quang cao google taionline viet nam

Vai trò của Công đoàn trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhà trường Được viết ngày Thứ tư, 01 Tháng 4 2015 10:28

 

1. Vai trò của Công đoàn trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Như chúng ta đã biết “ Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mục tiêu của thi đua nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh.

Đối với mỗi cơ quan, đơn vị việc đẩy mạnh phong trào thi đua sẽ tạo động lực để mọi cá nhân, tập thể phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đề ra.

Là một đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kinh tế -Tài chính- Kế toán. Nhiệm vụ của nhà trường chúng tôi là đào tạo và liên kết đào tạo cho xã hội đội ngũ nhân viên, cán bộ Kế toán, Tài chính, Quản lý kinh tế góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Mục tiêu của nhà trường chúng tôi là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Để đạt được mục tiêu đó, nhà trường đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; một trong các giải pháp quan trọng đó là đẩy mạnh phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai Tốt”

Vậy làm thế nào để phát huy được vai trò của Công đoàn trong phong trào thi đua “Hai tốt”? Làm thế nào để có thể nhận thấy rõ nét ảnh hưởng của tổ chức Công đoàn trong các hoạt động này mà không lẫn với các hoạt động của chính quyền? Đó là điều luôn đặt ra, trăn trở đối với công đoàn nhà trường.

Theo chúng tôi, trước hết muốn làm được điều này, tổ chức Công đoàn trong nhà trường phải tạo ra cơ chế hoạt động thông qua việc xây dựng tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn với chính quyền, với các tổ chức đoàn thể khác như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB… đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Điểm thuận lợi của chính quyền là điều hành công việc bằng mệnh lệnh, quyết định. Cái khó của tổ chức công đoàn là trước mọi việc không thể áp đặt giao nhiệm vụ theo cách của chính quyền. Tuy nhiên hoạt động công đoàn lại có điểm rất thuận lợi, nếu các ĐVCĐ coi tổ chức công đoàn là một gia đình, mà ở đó mọi người đoàn kết, chia sẻ, quan tâm giúp đõ nhau trong công việc, trong cuộc sống thì mọi người làm việc sẽ rất tự giác, tâm huyết với công việc, và khi đó thì chất lượng và hiệu quả làm việc sẽ cao hơn. Từ đó có thể thấy tổ chức công đoàn đã kết hợp, hỗ trợ chính quyền trong nhà trường cùng hướng tới thực hiện nhiệm vụ chung. Cụ thể:

-         Đối với phong trào thi đua dạy tốt

BCH công đoàn đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc lập kế hoạch để phát động phong trào thi đua hàng năm với các nội dung cụ thể, trọng tâm như: Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý, thi giáo viên dạy giỏi viết đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm….

Để đạt được hiệu quả của phong trào này, BCHCĐ bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền giúp các đoàn viên Công đoàn nhận thức một cách đầy đủ đúng đắn vai trò vị trí của người thầy, năng lực của thầy trong xã hội hiện nay.

Chúng ta biết rằng: ý thức, nhiệm vụ của nhà giáo tạo cho sư phạm tính chất rất riêng biệt: đó là không vụ lợi. Nhận thức được điều đó, công đoàn đã vận động tuyên truyền chủ yếu tập trung vào lòng tự trọng nghề nghiệp của mỗi cán bộ giáo viên, đánh thức trong họ tình yêu nghề, khơi dậy sự ham mê đối với công tác giảng dạy để họ tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả của phong trào này là: hàng năm, tất cả giáo viên của trường đều đã hưởng ứng thi đua và đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Trong 5 năm qua, trung bình hàng năm chúng tôi có trên 90% số giáo viên tham gia dự thi được xếp loại giáo viên dạy giỏi cấp khoa; và cấp trường; có từ 4 đến 6 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố khối TCCN trong 5 năm qua, trường chúng tôi có 6 giải nhất, trong đó có một thủ khoa, 14 giải nhì, 16 giải ba và 20 giải khuyến khích.

- Đối với phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, SKKN: Công đoàn đã vận động 100% giáo viên tham gia, coi đó là nhiệm vụ không thể thiếu được trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong 5 năm qua, trường chúng tôi đã có 145 SKKN cấp trường được xếp loại, 45 SKKN cấp ngành được xếp loại trong đó có 01 SKKN cấp ngành đạt giải A; góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo của nhà trường và của ngành Giáo dục Đào tạo Hà Nội.

- Đối với phong trào thi đua học tốt: Công đoàn đã vận động 100 các giáo viên có độ tuổi dưới 45 với nữ, dưới 50 với nam đều tham gia học cao học nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Kết quả của phong trào thi đua trong học tập là hiện nay, trên 60% đội ngũ giáo viên của nhà trường đã có bằng thạc sĩ và đang học cao học, trong đó có 01 nghiên cứu sinh. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường, nhằm tạo ra sản phẩm đào tạo tốt cho xã hội góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

2. Vai trò của Công đoàn trong việc biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong nhà trường”

Điển hình tiên tiến sinh ra từ kết quả của phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến được nhân rộng tạo sức lan tỏa tích cực trong nhà trường và xã hội.

Với phong trào thi đua dạy tốt: Từ kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, các tiết giảng xuất sắc của các thày cô sẽ được lựa chọn để tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; Từ kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ lựa chọn ra các tiết giảng xuất sắc để tham gia giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.

Những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sẽ được Công đoàn và nhà trường khen thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất và tinh thần.

Hàng tháng, các tổ Công đoàn phối hợp với chuyên môn tiến hành bình xét thi đua trên các tiêu chí cơ bản như: Thời gian làm việc, kết quả công việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ trong công việc... để xếp loại A,B,C... làm cơ sở để tính thu nhập tăng thêm cho cán bộ, giáo viên, người lao động; và cũng là cơ sở để bình xét thi đua tính trả thu nhập tăng thêm hàng năm;

Với phong trào thi đua học tốt: Từ kết quả học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh, Công đoàn đề xuất với chính quyền khen thưởng và có cơ chế hỗ trợ tài chính để khuyến khích mọi người tích cực tham gia. Mỗi cán bộ giáo viên thi đỗ và học xong cao học có bằng Thạc sĩ sẽ được nhà trường hỗ trợ 12.000.000đ/người; với các em học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tốt sẽ được nhà trường biểu dương, khen thưởng trong mỗi đợt thi đua và được xét cấp học bổng 6 tháng và cả năm.

Trong 5 năm qua, tại các Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến của ngành và của Công đoàn VCTP Hà Nội: Nhà trường và Công đoàn nhà trường chúng tôi luôn được ghi nhận là một trong các đơn vị có thành tích thi đua tốt nhất.

Kính thưa các quí vị Đại biểu, kính thưa toàn thể Hội nghị.

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào thi đua yêu nươc, biểu dương điển hình tiên tiến ở nhà trường chúng tôi là:

- Công đoàn phải xây dựng được hệ thống nội quy, quy chế làm việc, nhất là quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với chính quyền; đồng thời phải tạo được sự đồng thuận trong toàn thể đội ngũ CB,GV,NV và học sinh. Trong đó, sự chủ động của chính quyền và Công đoàn là nhân tố quan trọng đem lại sự thành công cho phong trào.

- Công đoàn phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các lực lượng trong nhà trường.

- Ban chấp hành Công đoàn, cán bộ công đoàn phải đoàn kết thống nhất, phải gương mẫu, tận tâm với công việc, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

- Công đoàn phải chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đồng thời có cơ chế thưởng phạt khách quan, công bằng gắn với lợi ích kinh tế, chính trị đối với các tập thể, cá nhân.

Cơ quan, đơn vị nào có được và thực hiện tốt những bài học kinh nghiệm trên thì phong trào thi đua ắt có hiệu quả và thực sự là phong trào thi đua yêu nước.


 

Hình ảnh hoạt động

 • bgdh3.jpg
 • 9.jpg
 • IMG_0339.jpg
 • 2013-07-02-383.jpg
 • CC chung.jpg
 • tanghoa83.jpg
 • tangsach 35d1.jpg
 • tang sach 35b1.jpg
 • nusinh2.jpg
 • trao hoc bong.jpg
 • IMG_0923.jpg
 • doan2.jpg
 • DH7.jpg
 • IMG_0928.jpg
 • t.tuan83.jpg
 • IMG_0053.jpg
 • tangsach 36a2.jpg
 • KG1.jpg
 • hoa 1.jpg
 • IMG_0945.jpg
Hotline: 02433533733; 0938122876;0902297007
Yahoo Chat yahooid1Skype Chat skypeid1
Name1Mobile number1
rem van phong may rua xe